logobgr
Всички
16.02.2010г.

Още 80 експерти по закрила на децата актуализираха знанията си

Враца бе домакин на втората от поредицата национални срещи, посветени на дейността по закрила на детето. В нея участваха над 80 експерти от териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане от областите Враца, Монтана, Видин, Ловеч, Плевен и София - област.

Презентации по актуалните изисквания и основните приоритети в работата по закрила на детето направиха заместник-изпълнителният директор на АСП Янита Манолова и Офелия Кънева, директор на дирекция „Закрила на детето", която представи и новата структура на дирекцията. Включени бяха ключови теми като деинституционализацията, развитието на алтернативна мрежа от  социални услуги, ролята на отделите „Закрила на детето" в развитието на приемната грижа. Стана ясно, че основните приоритети и насоки в дейностите по закрила на детето пред АСП са в пълен синхрон с наскоро приетите препоръки на Съвета на Европа относно деинституционализацията на деца.

Контролът на дейностите по закрила на детето бе представен от ръководителя на инспектората на АСП Веселин Кожухаров, а необходимостта от по-активна позиция в общуването с медиите по деликатната материя - закрилата на децата, бе предмет на презентация от отдел „Връзки с обществеността".

На срещата във Враца бе представен информационен бюлетин, включващ експертни материали и добри практики от отделите „Закрила на детето" в страната, а другата стъпка в помощ на служителите е предстоящото издаване на поредицата „Библиотека на социалния работник", която ще стартира с Методика за работа по случай на дете в риск. Участниците в срещата посетиха Дома за деца, лишени от родителска грижа Асен Златаров", Център за обществена подкрепа и Звено „Майка и бебе".

На 18 и 19 февруари т.г. е следващата от поредицата експертни срещи.

 

 

Всички