logobgr
Всички
03.04.2009г.

Още 38 социални услуги за деца са открити от началото на годината

Дванадесет центъра за настаняване от семеен тип (Стара Загора-5, Велинград-2, Пазарджик, Благоевград, Бургас, Пловдив и София); десет центъра за обществена подкрепа (Чирпан, Ямбол, Исперих, Габрово, Севлиево, Дряново, Смолян, Перник, Видин и Добрич); седем дневни центъра за деца с увреждания (София, Ямбол, Тетевен - 2, Борово, Русе и Видин); три центъра за социална рехабилитация и интеграция (Лом, Пловдив и Шабла); два кризисни центъра - в София и в Пещера; две преходни жилища - в Исперих и в с.Бързица, община Провадия; център за работа с деца на улицата в София и приют в Перник са разкритите от началото на годината социални услуги за деца - делегирана от държавата дейност. С тях броят на социалните услуги за деца в страната към 31.03.2009 г. вече е 208.

Новоразкритите социални услуги работят с деца в риск на възраст  до 18 години  и с техните семейства. Дейностите в тях са насочени към социално, педагогическо, психологическо, здравно и професионално консултиране; обучение и развиване на жизнени и социални умения; професионално ориентиране и работа с родителите и семействата. Работата им се обслужва от квалифициран персонал, включващ педагози, психолози, социални работници, рехабилитатори, медицински специалисти и др. В качеството си на социални услуги за деца - делегирана от държавата дейност, те се финансират целево от държавата, чрез бюджета на общините по Единен стандарт, определен за съответната услуга.

 

03.04.2007 г.

Всички