logobgr
Всички
09.02.2009г.

Осем нови центъра за обществена подкрепа функционират от началото на годината

Само от  началото на 2009 г. са разкрити 8 нови центъра за обществена подкрепа -  в Габрово, Севлиево, Перник, Смолян, Дряново, Исперих, Ямбол и  Чирпан. Така в страната към момента функционират общо 34 такива центъра с капацитет 1642  места.

Центровете за обществена подкрепа предлагат комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадането от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институциите, консултиране и подкрепа на деца в риск и  с противообществени прояви, обучение на бъдещи приемни родители и осиновители.

Сред последните разкрити центрове за обществена подкрепа  са тези в Севлиево, с капацитет 15 места, и в Габрово - с 20 места. Центърът в Севлиево е разположен  в сграда - публична общинска собственост в идеалния център на града Състои се от административен офис, две помещения за индивидуална работа и зала за групова терапия и конференции. Сградата е закупена, ремонтирана и оборудвана по Проект КЛИП от Международна социална служба - България на обща стойност 112 044 лв. След приключването на проекта сградата и оборудването са дарени на Община Севлиево.

Центърът в Габрово се намира  в построена през 2005 г. сграда в централната част на града с идентично разпределение. Строителните дейности са за 300 000 лв. Средствата за тях са предоставени от Социално-инвестиционен фонд - 150 000 лв.,  американската Фондация  „Чарлс Стюарт Мот" - 35 000 лв., Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество - 65 000 лв. и от регионални и международни дарения - 50 000 лв. Оборудването,  на обща стойност 50 000 лв., е финансирано от Обединени холандски фондации.

 

09.02.2009 г.

Всички