logobgr
Всички
07.02.2012г.

Организация на помощите за бедстващите райони

Във връзка с бедствената ситуация в община Харманли фирми и граждани откликнаха с желание да помогнат на нуждаещите се. Създадената организация предвижда даряваните храни да се предоставят в складовете на Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково, придружени със съпроводителни документи за годност. Желаещите да предоставят дрехи следва да подбират топли дрехи за сезона и одеяла, които могат да предоставят в най-близката им Дирекция „Социално подпомагане", като ще получат приемно-предавателен протокол. Предоставявнето на парични средства може да стане по сметка, открита от Българския червен кръст (БЧК). Информация за нея е публикувана на официалната интернет-страница на БЧК.

 

Всички