logobgr
Всички
16.10.2019г.

Оперативната програма за храни в България е №1 по изпълнение в Европейския съюз

 

                  

                    ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

 

България е на първо място в Европейския съюз по реално усвоени средства от програмите, съфинансирани от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014 – 2020 г. Това показват данните към края на 2018 г., отчетени пред Европейската комисия от държавите членки. Страната ни е усвоила над 150,6 млн лв. което е малко над 62% от общия бюджет на програмата от 241 млн. лева.

Управляващ орган на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се е Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ към Агенцията за социално подпомагане. Показател за отличното й управление е добрият баланс между договорени средства, които към края на 2018 г. са били 92.6%, и реално усвоените.  Към средата на октомври вече са договорени 98,8 % от средствата  по програмата, а реално изплатените към бенефициенти са почти 70% от тях.

Днес, 16.10.2019 г., Правителството даде съгласие на Управляващия орган на Оперативната програма за храни да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с партньорски организации - общини и райони на общини, в размер на до 5% над определения бюджет на програмата. Това ще позволи, чрез гъвкаво финансово управление на ресурса, да бъде удължен срокът за предоставянето на топъл обяд в рамките на реализираните икономии по действащите договори. Към момента за тази дейност предвидените средства са 102 342 625 лв. и ресурсът е  договорен почти на 100%.

Чрез тази социално значима мярка към момента повече от 50 800 нуждаещи се получават топъл обяд. Подпомаганите са хора, които получават месечни социални помощи, хора с тежки увреждания и невъзможност за самообслужване, лица с доказана липса на доходи и на близки, които да се грижат за тях; семейства и самотно живеещи пенсионери с ниски доходи, които не им позволяват да се издържат сами и за които в много случаи топлият обяд е единствена подкрепа.

Всички