logobgr
Всички
31.08.2023г.

Около 320 000 семейства с деца от уязвимите групи могат да получат еднократна добавка от 148,35 лв.

Около 320 000 семейства с деца от уязвимите групи могат да получат еднократна добавка от 148,35 лв. по проекта „Подкрепа за уязвими домакинства – SAFE“ на Агенцията за социално подпомагане, който се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Всички