logobgr
Всички
17.08.2023г.

320 000 семейства с деца ще получат допълнителна подкрепа за направени разходи за отопление

Около 320 000 семейства с деца от уязвимите групи ще получат еднократна добавка от 148,35 лв. за компенсация на повишените си разходи за електрическа и топлинна енергия през миналия сезон. Средствата ще бъдат изплатени от Агенцията за социално подпомагане (АСП) в периода септември – ноември 2023 г. на семействата, които в периода 01.04.2022 г. – 31.03.2023 г. са получавали месечни помощи за деца до завършване на средно образование по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца.

Домакинствата, които ще получат еднократната добавка, вече са идентифицирани и не е необходимо да кандидатстват със заявления за отпускането ѝ. Средствата ще им бъдат предоставени по начина, по който получават месечни помощи за деца. Те са осигурени по проект BG05M9OP001-7.001-0001 „Подкрепа за уязвими домакинства – SAFE” на Агенцията за социално подпомагане, който се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Общият бюджет по процедурата е 49 370 880 лева. Финансирането е осигурено по линия на механизма REACT-EU.

Всички