logobgr
Всички
04.09.2023г.

Важна новина за хората с увреждания с предстоящо преосвидетелстване от ТЕЛК

Агенцията за социално подпомагане (АСП) напомня, че лицата с увреждания, за да имат право на месечна финансова подкрепа без прекъсване, както и на други социални плащания, трябва да подават заявления-декларации за преосвидетелстване от ТЕЛК не по-късно от три месеца преди датата на изтичане на действащото експертно решение.

Спазването на този срок им позволява да не губят права до издаване на новото експертно решение. В случай на забавяне в медицинската експертиза  индивидуалната оценка на потребностите, направленията и плащанията продължават да са валидни без прекъсване до издаването на новото експертно решение на ТЕЛК.

Всички