logobgr
Всички
20.11.2008г.

Одобрени дирекции С П за предостaвяне на услугата "ЛИЧЕН АСИСТЕНТ"

ОДОБРЕНИ ДИРЕКЦИИ"СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА "ЛИЧЕН АСИСТЕНТ" ПО ПРОЕКТ "СОЦИАЛНА УСЛУГА ЗА КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ" ПО ОП"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

Списък на одобрените дирекции "СП"  

Всички