logobgr
Всички
03.02.2009г.

ОБЯВА

Агенция за социално подпомагане търси да назначи главен специалист  по трудово правоотношение в сектор „Счетоводство" към Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността".

Минималните изисквания, на които трябва да отговаря кандидата, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията са:

Длъжностно

 ниво

Наименование на длъжността

Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността

Минимален професионален опит за заемане на длъжността

Вид правоотношение

 

В3

 

Главен специалист

 

Средно

 

1 година

 

Трудово

 

            Забележка: Професионален опит за длъжността „главен специалист"  в сектор „Счетоводство" се счита трудов стаж като счетоводител.

Телефон за контакти: 02 - 8119 610 или 02 - 935 05 37 отдел „Управление на човешките ресурси".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

Всички