logobgr
Всички
10.07.2015г.

Обръщение на министър Калфин по повод вчерашните ефективни и символични стачни действия

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

По повод вчерашните ефективни и символични стачни действия, които някои колеги предприеха, бих искал да изразя лично своето разбиране към представените искания.

През последните няколко месеца, в резултат на общите усилия на Министерство на труда и социалната политика и на ръководството на Агенцията за социално подпомагане, бяха закупени и доставени в териториалните подразделения 2700 компютърни конфигурации и консумативи за тях. Тази стъпка беше изключително наложителна и уверявам ви, че няма да остане последната, която ще предприемем, за да подобрим условията, в които ежедневно се трудите.

Още преди месец е възстановена работата на Съвета за социално сътрудничество, което също е едно от синдикалните искания.

Напълно разбирам и подкрепям искането за увеличаване на работните заплати. Добре знаете как това може да се случи в бюджетната сфера. По искане на Съвета за социално сътрудничество, аз направих поредното аргументирано искане до министъра на финансите, в което му описах тежката и наследена от години ситуация с равнището на работните заплати.

Бих искал да подчертая вярата си, че всеки гражданин трябва да получава достойно възнаграждение за труда, който полага.

Надявам се ще оцените, че независимо от сложната финансова среда в края на 2014 г. и изискванията за 10% щатни съкращения, броят на работещите в системата на МТСП в цялата страна беше запазен. Убеден съм, че наличието на широка мрежа от бюра и присъствието на наши служители не може да бъде заменена и съкращаването на персонал, ще доведе до влошаване на качеството на услугите. Затова, съвместно с колегите от ръководството на МТСП намерихме начин за запазване на състава.

Уверявам ви, че ще продължа да полагам максимални усилия за осигуряване на допълнително финансиране за работни заплати. Пътувам често, срещам се с колеги в големи и малки общини и съм абсолютно наясно, че независимо дали има или няма протест, необходимостта за увеличаване на заплатите е остра.

Бих искал още веднъж да изразя признателността си към вашия професионализъм, отдаденост и усилията, които полагате всекидневно в работата си и да ви уверя, че аз и цялото ръководство на Министерството на труда и социалната политика ще продължаваме да правим всичко възможно за подобряване на условията на труд и заплащането на служителите.

ИВАЙЛО КАЛФИН

ЗАМ.МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Всички