logobgr
Всички
21.12.2011г.

Облекчава се достъпът до Националната програма «Асистенти на хора с увреждания»

Със Заповед на Министъра на труда и социалната политика от средата на декември т.г. е изменена и допълнена Националната програма „Асистенти на хора с увреждания". Основната промяна е, че при определяне правото на достъп за включване в Програмата, на база доходен критерий, вече няма да се считат за доход минималният размер на пенсията за инвалидност поради общо заболяване и минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, когато са единствен доход за предходен месец на тези семейства.

Така се дава възможност за включването в програмата на една от най-уязвимите и нуждаещи се социални групи. В цялост измененията и допълненията са продиктувани от необходимостта за осигуряване грижа в семейна среда на по-голям брой нуждаещи се, с което ще се постигне в максимална степен и основната цел на Националната програма „Асистенти на хора с увреждания". От началото на 2011 г. в програмата бяха включени над 3900 нуждаещи се.

Всички