logobgr
Всички
02.07.2015г.

Обитаващите незаконни постройки в община Гърмен отказаха настаняване в социални услуги

Шест семейства, обитаващи незаконни постройки в община Гърмен, отказаха да ползват предложените им социални услуги. Четири от тези семейства са живеели във вече съборените постройки, за други две предстои събаряне на 13 юли т.г., като те също са консултирани предварително.

Екип на дирекция „Социално подпомагане" - Гоце Делчев, подробно консултира всяко едно от семействата поотделно  и според тяхната специфика предложи различни социални услуги. На непълнолетна майка с дете на 1 година са описани възможностите за настаняване  в звено „Майка и бебе". Същата услуга е предложена на семейство с две деца и бременна с трето жена. За другите семейства с деца е предложена седмична грижа в дом за деца, лишени от родителска грижа. На единственото семейство без деца бе осигурено място в център за временно настаняване.

Всичките семейства са отказали да се възползват от предложените услуги с мотив, че предпочитат да останат при родители или близки и роднини.

Социалните работници не са успели да открият на посочения адрес жена с три непълнолетни деца, за която също е установено, че се е настанила при роднини.

 

Всички