logobgr
Всички
15.01.2018г.

Няма риск от загуба на средства по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица - 2014-2020

Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане осигурява подпомагане с храни - под формата на индивидуални пакети храни и под формата на топъл обяд на най-уязвимите групи хора, които живеят в крайна бедност.

Общият финансов ресурс по програмата е 241 173 758,24 лв. и подпомагането с храни е предвидено в периода до 2020г.

 

От стартирането на програмата през първото полугодие на 2015 г. до момента, подкрепа от  Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица ежегодно получават повече от 300 000 бедни лица и семейства.

 

Дейността по оперативната програма се оценява високо и резултатите се нареждат на първите места в страната, в сравнение с останалите оперативни програми. В резултат от активната работа и усилията на Агенцията за социално подпомагане (АСП), рискът от загуба на заложените по финансов план средства е елиминиран напълно.

 

Ежегодно по програмата се осигуряват пакети с хранителни продукти от първа необходимост за повече от 250 000 лица и семейства. Само през изминалата година са рапределени около 7 500  тона  хранителни продукти.

 

През 2015 г., когато стартираха дейностите по оперативната програма, топъл обяд получаваха малко повече от 8 000 лица, живеещи в бедност. Към момента хората, които получават топла супа, основно ястие и хляб са над 5  пъти повече – около 43 500 души. Днес повече от 200 общини осигуряват целогодишно топла храна, като помощта достига и до най-отдалечените населени места, където живеят трудно подвижни лица и самотни възрастни хора.

 

Всички