logobgr
Всички
22.01.2014г.

Нови социални услуги ще функционират в Бургас и в Своге

Кръстосаното съфинансиране на социалните услуги е иновативен за Европа подход, който подобрява качеството на живот на децата. МТСП ще продължава да подкрепя всички социални инициативи, каза министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов при откриването на два Центъра за настаняване от семеен тип в Бургас вчера. На церемонията присъстваха заместник-министър Лазар Лазаров и изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Ивайло Иванов. Двата обекта са реализирани по процедура за безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете": Компонент 2 - Разкриване на социални услуги в общността, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Община Бургас е бенефициент на проекта „Живот в семейна среда - нова възможност за деца и младежи с увреждания в Община Бургас" на обща стойност 816 576 лева.

Днес заместник-министърът Лазар Лазаров откри Център за обществена подкрепа в община Своге, като на церемонията присъства и заместник-изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Янита Манолова. Проектът се реализира от Фонд „Социална закрила", а финансирането е в размер на близо 21 хиляди лева. Чрез дейността на Центъра ще се създаде възможност за повишаване качеството на живот на деца и семейства от уязвимите групи и ще се подпомогне тяхната социална интеграция.

Всички