logobgr
Всички
13.06.2008г.

Нови два центъра за настаняване от семеен тип за децата от Могилино

 

Меморандум за сътрудничество в подкрепа на децата в дома в Могилино подписаха днес Агенцията за социално подпомагане, УНИЦЕФ и община Русе. На базата на споразумението ще бъдат модернизирани и оборудвани съществуващи сгради, като по този начин ще бъдат създадени два нови центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в община Русе.

Ангажимент на АСП е предоставянето на експертна помощ при разработването на методика за центровете и на разработването на финансовите стандарти за предоставянето на социалната услуга, организацията на преместването на децата в Могилино и бъдещият мониторинг на предоставената услуга. От дома в Могилино вече са изведени 21 деца и младежи.

Този тип услуга е преценен като подходящ за тях - центърът за настаняване от семеен тип е алтернативна социална услуга в общността, в която малка група деца живеят в среда близка до домашната - живеят в „малка къща", ходят на училище, имат съседи, играят и се срещат с приятели в квартала. Центърът има за цел да даде възможност на децата за по-добро бъдеще, като им предоставя индивидуална грижа и внимание.

Първият Меморандум за сътрудничество в подкрепа на децата от Могилино бе подписан на 4 юни с община Варна.

 

13.06.2008 г.

 

Всички