logobgr
Всички
28.05.2008г.

Отделът за закрила на детето във Връбница работи интензивно по случай с настанено в

На 27 май 2008 г. по обяд в Отдел „Закрила на детето" към Дирекцията „Социално подпомагане" - Връбница, постъпва сигнал за травмиране на детето Р.Т.Д, на 9 месеца. Веднага на адреса му в кв. „Модерно предградие" са изпратени психолог и експерт от отдела. Там намират другите три деца на майката в добро състояние, под грижите на леля им. Майката С. е задържана предната вечер във Второ РПУ за 24 часа и е пусната оттам в края на деня. Прокурорът отказва да даде разрешение за задържането й с мярка за неотклонение за още 72 часа. След посещението на адреса експертът се отправя за институт „Пирогов", за да види детето и да говори с лекарите. В болницата е осъществена среща само с обслужващия в момента персонал. Майката не е посещавала детето поради задържането й в полицията. Веднага след освобождаването си го е посетила.

С. има брак с виетнамски гражданин, но от 11 години съжителства с мъж, който е баща на децата й, признава ги за свои и полага грижи за семейството. Никога не е имало сигнали за физическо малтретиране на това дете или за изоставяне на другите три. Жената е ходела на работа, като за децата са се грижили останалите членове на разширеното семейство - тя има трима братя и две сестри. Подпомагана е по Закона за семейно помощи за деца със 75 лв. За сезон 2007-2008 е получила целева помощ за твърдо гориво в размер на 180 лв. Проведени са разговори с биологичния баща на настаненото в „Пирогов" дете, който излежава присъда в затвора и ще бъде освободен на 9 юни 2008 г. Той заявява загриженост и твърдо желание децата му да се отглеждат в семейна среда. Оценката по случая ще даде отговор на въпроса възможна ли е мярка за закрила в семейна среда или се налага извеждане на детето.

28.05.2008 г.

Всички