logobgr
Всички
26.08.2013г.

Нови 4 са закритите институции за деца, броят им за годината е 14

Само през август 2013 г. бяха закрити още четири специализирани институции за деца, които престават да функционират от 1 септември т.г.: Дом за деца, лишени от родителска грижа в Бургас, като паралелно с това бе открит Център за настаняване от семен тип за 8 деца; Дом за деца, лишени от родителска грижа в Ново село, област Видин, като и тук стартира дейността си Център за настаняване от семеен тип за 12 деца. Окончателно преустановяват дейността си и домовете за деца, лишени от родителска грижа, в Кюстендил и Омуртаг.

С тези  четири специализирани институции за деца закритите през 2013 г. достигат 14, действащите домове за деца, лишени от родителска грижа, остават 53.

С цел гарантиране на качествена грижа и отглеждането на деца в среда, близка до семейната, освободените средства се реинвестират в сферата на социалните услуги за деца и семейства в риск в общността.

Всички