logobgr
Всички
31.05.2013г.

Нов срок и по-високо заплащане по проекта „Подкрепа за достоен живот”

Проектът «Подкрепа за достоен живот» за предоставяне на социалната услуга «личен асистент» получава поредното си удължаване - до май 2014 г., като за целта безвъзмездната финансова помощ нараства с още 10 милиона лева и ще достигне над 123 милиона лева. Второ увеличение ще претърпи и  часовата ставка, по която се начислява възнаграждението на личните асистенти - от 1 юни 2013 г. тя става 3 лева, след като от декември 2012 г. досега бе 2,40 лева, а при старта на проекта през януари 2011 г. - 2 лева.

          Първоначално проектът «Подкрепа за достоен живот» беше утвърден с продължителност 19 месеца и бюджет 35 милиона лева, за да достигне актуалните параметри - продължителност 44 месеца и бюджет над 123 милиона лева. Конкретен бенефициент по проекта е Агенцията за социално подпомагане (АСП), като партньори на АСП са 262 общини и 23 района на Столична община.

          Към края на април 2013 г. по проекта социална услуга „Личен асистент"  получават  над 10 600 лица с трайни увреждания, в това число над 1600 деца. Назначените лични асистенти са над 10 300.

Всички