logobgr
Всички
11.04.2022г.

Налице е намерение за удължаване на проекта „Приеми ме 2015“ и през 2023 г.

Налице е политическа воля за осигуряване на устойчивост на приемната грижа по модела, утвърден в проекта „Приеми ме 2015“. Това намерение бе акцент от страна на ръководителя на проекта Огнян Христов по време на информационните срещи със служители, осъществяващи дейности по проекта „Приеми ме 2015“ в Плевен и в Ловеч.

„Ще бъдат осигурени ресурси за удължаване на изпълнението на проекта и през 2023 г.“, каза Христов. „Целта е да се утвърди стандарт за делегирана от държавата дейност „приемна грижа“ след съответните нормативни промени, но и на база на добрите практики на областно ниво, утвърдени с този проект“, обясни още Христов.

В работните срещи с областните екипи по приемна грижа и администраторите в Плевен и в Ловеч, участваха и представители на обучителите и на супервайзорите, които имат договорени ангажименти по тази  дейност в съответния регион.

В хода на обсъжданите теми беше припомнена една от основните цели на проекта, а именно - повишаване качеството на предоставяната приемна грижа. Също и всички указания и насоки, давани на провежданите през предходните години национални работни срещи за връзката между информацията, придобита от провежданите супервизии, наблюденията на социалните работници от екипите относно компетентностите на приемните родители и избора на теми за регулярните обучения с цел постигане на целесъобразност.

При срещата със служителите в Ловеч акцент стана и проблемът с незаетите приемни семейства, които в област Ловеч трайно са 30%. От екипа споделиха необходимостта от нормативни промени относно продължителността на т.нар. нежелана незаетост, която води до загуба на умения и е целесъобразно да се утвърди механизъм за заличаване на такива семейства.

По актуални данни утвърдените приемни семейства към края на месец март са 1 830, деца са настанени в 1 394 от тях. В 8 области незаетите приемни семейства са над 30%. Под приемна грижа по проекта „Приеми ме 2015“ са 1 609 деца в 154 общини

Всички