logobgr
Всички
15.04.2022г.

АСП запазва облекчения режим за приемане на заявления-декларации

Във връзка с отмяна на извънредната епидемична обстановка в страната от 01.04.2022 г., Агенция за социално подпомагане Ви информира, че с оглед облекчаване на административното обслужване, ще продължи да приема заявления-декларации по различните нормативни основания и чрез служебната електронна поща на дирекциите „Социално подпомагане“.

Подробна информация може да намерите на интернет страницата на  Агенцията https://www.asp.government.bg/, в рубрика „Коронавирус COVID-19“.

Всички