logobgr
Всички
18.05.2022г.

Професионално приемно семейство във Велинград получи признание от осиновители в чужбина

От 1 юни т.г. се повишават заплатите на служителите в областните екипи, работещи по проекта „Приеми ме 2015“ 

 

        Испански родители на осиновено българче изказаха благодарността си към професионалното приемно семейство във Велинград, полагало грижи за детето. Това стана чрез доклад за следосиновително наблюдение, изпратен от акредитирана организация по международно осиновяване до отдел „Закрила на детето“ при дирекция „Социално подпомагане“ във Велинград.

      Момчето е осиновено през ноември м.г., новите му родители са споделили признателността си към приемното семейство за положените за сина им грижи, за предоставената информация относно личните му хигиенни навици и режим, за добрата комуникация. Признателност от осиновители, заявена чрез отговорните институции, не е честа практика. През 2021 г. са осъществени 362 национални осиновявания и 221 с местоживеене извън страната.

      Утвърдените приемни семейства на територията на община Велинград са 23, децата, отглеждани в приемните семейства в община Велинград, са общо 24. По проекта „Приеми ме 2015“ работят 19 професионални приемни семейства, с тях работят двама социални работника.

     Считано от 1 юни т.г. е предвидено увеличение на основното месечно възнаграждение на всички служители в областните екипи по приемна грижа с до 20 процента въз основа на оценка на работата на съответния служител за предходната 2021 г.

      Според ежемесечния анализ на Националния екип за организация и управление на проекта „Приеми ме 2015“ към края на април 2022 г. децата, отглеждани в приемни семейства по този проект, са 1611 в 155 общини партньори.

Всички