logobgr
Всички
06.08.2014г.

Над 560 пострадали от наводненията в област Враца вече потърсиха еднократна помощ от АСП

Само за два дни са приети 561 молби на пострадали от наводненията в област Враца за еднократна финансова помощ в размер до 325 лв.  Прогнозният брой е за около 1150 лица и домакинства от областта, за които има необходимост от покриване на инцидентно възникнали нужди и щети. Интензивната работа на служителите от териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане по кампанията за прием на молбите за еднократна финансова помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане продължава. Изплащането на помощите ще започне след приключване на социалните оценки.

        Близо 1000 бяха подадените молби за еднократна помощ при по-раншните бедствия това лято в областите Варна, Добрич, Велико Търново и Стара Загора. Отпуснатите помощи са 848, като 788 от тях са и изплатени, а общата сума възлиза на 252 940 лева. 

 

Всички