logobgr
Всички
27.10.2010г.

Над 500 творби на деца лишени от родителска грижа и на деца с увреждания участваха в националния конкурс „Моят символ за България”

Деца от близо сто социални услуги за деца в страната - услуги в общността и от резидентен тип, домове за деца с увреждания и домове за деца, лишени от родителска грижа участваха със свои творби в националния конкурс „Моят символ за България", обявен от Агенцията за социално подпомагане (АСП). До 30 септември на адреса на агенцията бяха получени над 500 индивидуални и  колективни работи.

Деца от цялата страна изпращаха свои произведения за участие в двата раздела на конкурса: раздел І - изработване на плакети и изделия, свързани с историята, бита и природата на  България и раздел ІІ - изработване на играчки и артикули за деца.

Специално сформирана комисия ще оцени и класира изпратените в съответния раздел творби и  ще определи наградените. Участниците в конкурса ще бъдат своевременно уведомени за резултатите. С отличените творби ще бъде организирана  и изложба, за да може повече хора да се докоснат до изключително разнообразното творчество, представящо таланта и  уменията на малките творци.

 Допълнителна информация своевременно ще бъде публикувана на сайта на АСП.

Всички