logobgr
Всички
10.11.2014г.

Над 46 300 семейства получават помощ за първокласници

Издадените заповеди за отпускане на еднократна целева помощ за деца, записани  в първи клас за учебната 2014/2015 г., са 46 309, сочат окончателните данни на Агенцията за социално подпомагане. Тези заповеди се отнасят за 47 084 първокласници, като размерът на помощта е 250 лева. За цялата кампания, приключила на 30 септември 2014 г., бяха подадени 46 781 молби, откази получиха 472 от тях.

Право на тази помощ имат семействата, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище. Необходимо условие е  средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията да е по-нисък или равен на 350 лева. Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

Дирекциите „Социално подпомагане" в страната правят проверки в училищата за спазването на условията за получаване на помощта. Семейства, който са получили еднократна помощ за първокласници, но децата им не посещават училище, ще трябва да възстановят сумите.

За миналата учебна година  помощта бе отпусната за 48 820 първокласници.

Всички