logobgr
Всички
31.12.2018г.

Над 25 500 души ще получават услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ и през 2019 г.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. е осигурено предоставянето на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ със средства от държавния бюджет. По този начин се гарантира  устойчивост при предоставянето на услугите в домашна среда на територията на цялата страна.

В изпълнение на чл. 19 от Постановлението на Министерския съвет за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. Агенцията за социално подпомагане (АСП) изготви двустранни споразумения с общините за предоставяне на услугите в домашна среда през следващата година. Споразуменията са изпратени до общинските администрации в страната.

Услугите ще се предоставят за периода от 1 януари 2019 г. до 31 август 2019 г. От 1 септември 2019 г. тяхното предоставяне и финансиране ще продължи по досегашния ред или по Закона за личната помощ.

През 2018 г. над 25 550 души в цялата страна са получили подкрепа от лични и социални асистенти и домашни помощници. Финансирането от държавния бюджет и подписването на споразумения между АСП и общините  гарантира, че броят на хората, които са получавали услугите ще се запази същият през 2019 г., без прекъсване в предоставянето на необходимата подкрепа.

Всички