logobgr
Всички
27.11.2018г.

Над 209 600 лица и семейства ще получат допълнителна финансова подкрепа от 100 лева към помощта за отопление

Това реши Министерският съвет на свое заседание от 22 ноември 2018 г. Сумата ще бъде изплатена след 12 декември по банковите сметки или чрез пощенските станции, в зависимост от предпочитанията на нуждаещите се. Няма да бъде необходимо допълнително подаване на документи, като тези 100 лева ще бъдат получени от одобрените за целева помощ за отопление лица и семейства, независимо от енергоизточника, който те ползват.

По този начин целевата помощ за отопление на одобрените от Агенцията за социално подпомагане (АСП) ще достигне сума от 474,15 лв. общо за петте месеца на отоплителен сезон 2018-2019 г. С това  решение на Правителството най-нуждаещите се домакинства ще бъдат компенсирани за поскъпването на цените на енергоизточниците.

Средствата за допълнителната финансова подкрепа са осигурени в рамките на бюджета на Министерството на труда и социалната политика.

За този отоплителен сезон в страната бяха подадени общо 250 159 заявления-декларации за получаване на целева помощ за отопление, като по данни на АСП към 26.11.2018 г.  одобрените лица и семейства  са 209 587. В 180 566 от случаите е предпочетено отопление на твърдо гориво, като парична сума, в 5 935 случая - отопление на твърдо гориво в натура, 19 558 - отопление с електроенергия, 3 357 – с топлоенергия, а само 171 са домакинствата са предпочели за отопление природен газ. Отказите за отпускане на помощта са 40 463, като най-честата причина е надхвърлянето на доходните критерии за получаването й.

За сравнение през предходния отоплителен сезон 2017-2018 г. заявления за целева помощ за отопление подадоха общо 253 651 лица и семейства, като към 24.11.2017 г. помощта беше отпусната за 204 424 от тях. Към същата дата 174 228 от тях  са предпочели  да се отопляват на твърдо гориво (пари), 9 442 – на твърдо гориво в натура, 17 685 с електроенергия, 2924 с топлоенергия и 145 домакинства са се отоплявали с природен газ. Отхвърлените към тази дата заявления са били 48 994.

 

 

Всички