logobgr
Всички
21.05.2013г.

Над 1,8 милиона лева за еднократни помощи ще получат 35 184 лица и семейства

Над 1.8 милиона лева за еднократни помощи ще получат в края на май общо 35 184 лица и семейства, обхванати от приетия в началото на април от Министерския съвет пакет от спешни социални мерки. Това показват разчетите след разглеждането на молбите, подадени през април от лица и семейства, които превишават диференцирания минимален доход за отопление с до 10 лева, и от осигурени майки с месечен доход под 350 лв., които отглеждат деца на възраст от 1 до 2 години.

В Агенцията за социално подпомагане (АСП) са приети 10 432 молби за еднократна енергийна помощ. От тях на критериите отговарят 7001. Те ще получат по 65,72 лева. Това ще струва на бюджета общо 460 105 лева.

28 183 майки с деца между 1 и 2 години, на които е отпуснато парично обезщетение за отглеждане на дете от една до две години за поне един месец през периода от 1 януари до 12 април 2013 г. и са с доход под 350 лева на член от семейството, ще получат еднократна помощ в размер на 50 лв. Общата сума, необходима за това, е 1 409 150 лева.

Според прогнозите на АСП броят на майките с право на тази помощ може да достигне 30 000 - 31 000, което ще струва на бюджета още 140 000 лв. Причина за това са случаи, при които документите на майките са подадени по-късно от техните работодатели.

В края на април АСП вече изплати еднократни помощи в размер на 50 лева на семействата на 25 427 деца с увреждания. Общата стойност на отпуснатите средства за тази целева група е 1 271 350 лв. По 67.52 лева вече получиха и 8095 лица и семейства, които са получили откази за енергийна помощ за изминалия отоплителен сезон заради превишаване на диференцирания минимален доход с до 10 лева. Общата сума, осигурена за тях, е 532 003 лева.

Всички