logobgr
Всички
04.09.2018г.

Над 172 000 заявления за помощ за отопление са подадени до днес

Подадените в страната заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за сезон 2018/2019 г. са общо 172 686, сочат данните на Агенцията за социално подпомагане към днешна дата.  Издадените до момента заповеди за отпускане на целевата помощ са общо  118 282.  В 14 896 от случаите помощта е отказана, поради това че  лицата и семействата не отговарят на изискванията. 

Размерът на целевата помощ за отопление се определя ежегодно със заповед на министъра на труда и социалната политика, съобразно промените в цените на ел.енергията за битовите потребители. Със Заповед № РД01-594/18.07.2018 г. на министъра на труда и социалната политика за сезон 2018/2019 беше определен нов размер на целевата помощ - 74.83 лв. месечно или общо 374.15 лв. за петте месеца на отоплителния сезон.

Право на подпомагане имат лица и семейства, които отговарят на нормативно определени условия за доход, имуществено и здравословно състояние, семейно положение, възраст, учебна и трудова заетост и др.

Заявленията за отпускане на помощта  се подават от началото на  юли в дирекциите „Социално подпомагане", по настоящ адрес на правоимащите лица и семейства.  Приемът им ще продължи до 31 октомври 2018 г. В заявлението задължително се посочва видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия  се представя за справка актуален клиентски/абонатен номер.

За предишния отоплителен сезон - 2017/2018 г.  подадените заявления-декларации бяха 253 651, като помощта получиха 204 635 лица и семейства.

Всички