logobgr
Всички
03.05.2012г.

Над 15 000 възрастни и хора с увреждания ще получат подкрепа по схема „Помощ в дома”

Над 15 хиляди възрастни и самотни хора, както и хора с увреждания, ще получат подкрепа в рамките на схема „Помощ в дома". Чрез нея в сектора на социалната икономика се очаква да бъдат разкрити над 5 хиляди нови работни места, обяви министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов днес в хотел „Принцес Дедеман". Той представи схемата с общ бюджет от 30 милиона лева, която се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР).

Министър Младенов съобщи, че в създаването на инфраструктура и предоставянето на услугите "Личен асистент", "Социален асистент" и "Домашен помощник" са инвестирани над 128 милиона лева по ОПРЧР от началото на програмния период през 2007 г. Той уточни, че новата схема подкрепя регионално планиране на социалните услуги и активната роля на общините при тяхното предоставяне.

Бенефициенти по настоящата схема ще бъдат общински предприятия, които са доставчици на социални услуги, както и общински структури, предоставящи услугата „Домашен социален патронаж". В рамките на схемата ще се даде възможност съществуващите домашни социални патронажи да разширят дейността си, като създадат Звена за услуги в домашна среда, а в населените места, в които няма развита услуга „Домашен социален патронаж" ще се осигури възможност за създаване на самостоятелни Центрове за услуги в домашна среда.

В изказването си министър Младенов постави акцент върху активната роля на общините и качеството на техните проектни предложения. Бюджетът на едно проектно предложение е от 80 000 лв. до 250 000 лв., като не се изисква съфинансиране от кандидатите, уточни министърът. Проектните предложения ще се приемат в Агенцията за социално подпомагане до 29 юни 2012 г.

Поздравителен адрес от името на министър-председателя Бойко Борисов до министъра на труда и социалната политика акцентира върху добрите практики, установени при изпълнението на предишни схеми, финансирани със средства от ОПРЧР. В него се отбеляза значението на схемата „Помощ в дома" за утвърждаване на децентрализирания модел за предоставяне на услуги в домашна среда и тяхното разгръщане на общинско ниво.

Заместник-министър Зорница Русинова представи напредъка по изпълнението на ОПРЧР до момента. По нейните думи са стартирали 140 схеми с общ бюджет от над 2,6 милиарда лева. Почти 500 милиона са направените плащания по общо над 2030 проекта, финансирани по ОПРЧР. Приоритетната ос, по която се предоставят средства за социално включване и насърчаване на социалната икономика, представлява общо 14% от бюджета на оперативната програма или почти 333 милиона лева. Сключени са договори за близо две трети от средствата, а размерът на направени плащания е почти 140 милиона лева. Близо 57 000 са лицата, които до момента са получили грижа в семейна среда.

На пресконференцията изпълнителният директор на АСП Ивайло Иванов заяви, че агенцията поддържа добри партньорства с местната власт и неправителствения сектор. Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на Национално сдружение на общините в България, благодари на екипа на МТСП като отбеляза, че в контекста на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията - 2012, министерството продължава развитието на предоставянето на социални услуги у дома. Според нея схемата е съобразена с разнообразните форми на социален патронаж в страната и е качествена промяна, съобразена с демографския профил на общините.

 

 

Всички