logobgr
Всички
27.10.2010г.

На 41 846 семейства на първолаци е отпусната еднократна целева помощ

41 846 е броят на  семействата, подпомогнати с еднократна целева помощ  за деца, записани в първи клас на държавно или общинско училище за първи път. Помощта се отпуска за 42 512 деца от цялата страна. Общата  начислена сума на целевата помощ  е в размер на 6 376 800 лв. За  1203 деца тя се предоставя под формата на социални инвестиции - учебни пособия и помагала, дрехи и др.

Еднократната целева помощ  за първокласниците се отпуска по реда на чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца, когато средномесечният доход на член от семейството не превишава 350 лв. С нея се покриват част от разходите в началото на учебната година на правоимащите семейства. Размерът й е 150 лв. Срокът за подаване на молбите за текущата учебна година беше 30 септември.

Всички