logobgr
Всички
01.07.2014г.

Молбите за целеви помощи за първокласници ще се приемат до края на септември

До 30 септември 2014 г. дирекциите „Социално подпомагане" ще приемат молби-декларации за еднократната целева помощ за ученици, записани  в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2014/2015 г. С Постановление на Министерския съвет № 177 от 27.06.2014 г. размерът на тази помощ е определен на 250 лева.

Право на тази помощ имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 350 лева.  Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

Молби-декларациите се подават по постоянен адрес, след записване на детето в първи клас. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище.

От 1 юли 2014 г. в дирекциите „Социално подпомагане" започна и приемът на молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2014/2015 г. Крайният срок за тяхното подаване е 31 октомври 2014 г.

Всички