logobgr
Всички
28.09.2015г.

Молби за целева помощ за първокласници се приемат до 15 октомври

С приетите в края на юли т.г. промени в Закона за семейни помощи за деца срокът за подаване на молби за еднократна целева помощ за първокласници е до 15 октомври. Документите се подават в дирекциите „Социално подпомагане" след записване на детето в първи клас. Размерът на помощта е 250 лева.

До момента са подадени 39 124 молби за отпускане на тази помощ. Издадените заповеди за отпускане на помощта са 35 904, които се отнасят за 36 528 деца. Отказите са 572, в процес на обработка са 2 646  молби.

Право на тази помощ имат семействата, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище. Средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията трябва да е по-нисък или равен на 350 лева.  Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

Всички