logobgr
Всички
03.08.2014г.

Мобилизирани заради наводненията са и социалните служби от област Враца

Служители от териториалните структури на Агенцията за  социално подпомагане (АСП), са в непрекъснат контакт с кризисните щабове и всички ангажирани институции  в помощ на хората от пострадалите от водното бедствие райони в област Враца.

Най-тежко е положението в Мизия и с. Липница, където за момента не е възможно да започне извършването на социални оценки на всички засегнати лица. „Сградата на самата община в Мизия е наводнена и за момента недостъпна и аз просто физически не мога да стигна до там, за да установя контакт с местния кризисен щаб" каза директорът на дирекция „Социално подпомагане" в Оряхово Денис Мерджев, който в неделя бе на място в град Мизия. Силно засегнати са домовете и на самите социални работници в Мизия.

В засегнатите селища от общините Бяла Слатина и Борован още от петък, 1 август, е извършен обход и предстои да започне извършването на социални анкети за установяване на щетите. Директорът на дирекция „Социално подпомагане" - Бяла Слатина, Васил Петков прекъсва отпуската си, за да се включи в организацията за подпомагане на засегнатите лица.

Както и в други засегнати от наводнения райони на България, така и в област Враца еднократна финансова помощ в размер до 325 лв. ще бъде отпусната на всички пострадали лица и домакинства, за които има необходимост от покриване на инцидентно възникнали нужди и щети,  съгласно Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Изплащането на помощите ще започне след приключване на социалните оценки.

Всички