logobgr
Всички
01.04.2010г.

Министър Тотю Младенов уважи работна среща на АСП

В ход са работни срещи на управленски екип от Агенцията за социално подпомагане с ръководителите на териториалните поделения от страната. Пред директорите на РДСП и на дирекциите „Социално подпомагане" от областите в Западна България изпълнителният директор на АСП Ивайло Иванов представи приоритетите в дейността на агенцията за 2010 г., а във формата за областите Видин, Монтана, Враца и София-област се включи министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов. Той оцени високо усилията и мисията на социалните работници, като изтъкна същевременно необходимостта от повишаване на тяхната квалификация и от издигане престижа и общественото признание на работещите в системата на АСП.

Презентацията на Илиана Малинова - заместник-изпълнителен директор на АСП, бе посветена на екипността като основополагащ принцип в работата на дирекциите „Социално подпомагане". Дейностите по закрила на детето и работата на новата административна структура - дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване", бяха акцентът в изявата на заместник-изпълнителния директор на АСП Янита Манолова.

В интензивната програма на тези работни срещи бяха включени още и теми като оптимизиране на разходите на агенцията през 2010 г., работата на Инспектората към изпълнителния директор на АСП, технологията за ефективно взаимодействие с медиите. В обособените панелни дискусии детайлно бяха разгледани предстоящите промени в Закона за социално подпомагане  (ЗСП) и Правилника за прилагане на ЗСП, аспектите на социалната интеграция на хората с увреждания, процеса на деинституционализация чрез разкриване на нови социални услуги в общността.

През април предстоят още три регионални формата на работните срещи, в които ръководните служители от АСП ще имат възможност да дискутират актуалната проблематика в работата на агенцията с териториалните поделения от останалата част на страната.

Всички