logobgr
Всички
19.10.2010г.

Министър Тотю Младенов участва в заключителната конференция „За позитивно бъдеще”

Министърът на труда и социалната политика, Тотю Младенов взе участие в работата на заключителната конференция - "За позитивно бъдеще" по Туининг проекта „Повишаване на капацитета на Агенцията за социално подпомагане чрез обучения на експерти, работещи в сферата на закрила на детето и експерти от Инспектората на Агенцията". Конференцията се проведе днес, 19 октомври 2010 г. в София, в резиденцията на Британския посланик у нас - Н. Пр., г-н Стийв Уилямс, който беше  любезен домакин на проявата. В нейната работа взеха участие Н. Пр.  Г-н Джон Роуан - посланик на Ирландия в България, г-н Пол Мартин - постоянен туининг съветник на ЕС, д-р Андрю Маккормик - постоянен секретар в Министерство на здравеопазването и социалните грижи на Северна Ирландия, г-н Шон Холънд - ръководител на Проекта от страна на Великобритания, представители на ръководството на АСП и ДАЗД, служители на Инспектората на АСП социални работници от отделите „Закрила на детето".

Министър Младенов приветства участниците и гостите на конференцията. Те бяха поздравени и от Изпълнителния директор на АСП Ивайло Иванов. Той благодари на ирландските партньори  по проекта за подкрепата и оказаната  помощ и акцентира на бъдещите възможности за развитие и усъвършенстване на социалната система в страната.

Заключителната конференция ознаменува успешното приключване на проекта, по който в продължение на 2 години, в 2 работни фази, беше повишен административният капацитет на над 350 специалисти, работещи в сферата на закрила на детето и в Инспектората на  АСП. С приключването на проекта ще бъде подготвено и ръководство с обучителни материали, добри практики и методически помагала, което ще обобщи и мултиплицира в дългосрочен план добрия опит в работата с деца в риск.

Освен за повишаване на професионализма на работещите в социалната сфера у нас проектът допринесе  и за издигане на тяхното самочувствие, увереност и инициатива, за приобщаване към добрите европейски практики в тази област, както и за усъвършенстване на функциите на Инспектората на АСП в подкрепа на развитието на системата у нас.

Всички