logobgr
Всички
02.05.2012г.

Министър Тотю Младенов ще открие информационен ден по схема "Помощ в дома" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще открие информационен ден по схема "Помощ в дома" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) в София утре, 3 май 2012 г. Пресконференцията за инициативата ще започне в  10:30 часа, зала Европа 1 на хотел „Принцес Дедеман".  Заедно с министър Младенов участие ще вземат зам.-министър Зорница Русинова, кметът на Столична община Йорданка Фандъкова и Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на Национално сдружение на общините в България.

Схема "Помощ в дома" е с бюджет от 30 милиона лева. Чрез нея ще се утвърди децентрализиран модел за предоставяне на услуги в домашна среда и тяхното разгръщане на общинско ниво. По схемата могат да кандидатстват само общински предприятия и общински структури. С нея ще се надградят добрите практики, установени при изпълнението на предишни схеми, финансирани със средства от ОПРЧР, ще се създадат работни места в сектора на социалната икономика с цел преодоляване на бедността за безработни лица, както и постепенно ще се създаде предпоставка за професионализиране на трите типа социални услуги като се надградят услугите "Личен асистент", "Социален асистент" и "Домашен помощник".

Подкрепата за новия модел на услугите в домашна среда на общинско ниво като главна цел на процедурата „Помощ в дома" ще бъде акцент в презентацията на Ивайло Иванов, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане.

Всички