logobgr
Всички
19.02.2010г.

Министър Тотю Младенов разпореди дисциплинарна процедура по случая с 2-годишното дете от Сандански

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов разпореди на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане Ивайло Иванов да бъде потърсена дисциплинарна отговорност от служителите в отдел „Закрила на детето" към Дирекция „Социално подпомагане" в Сандански.

Решението бе взето на база на резултатите от извършените проверки от Държавната агенция за закрила на детето и Инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане във връзка с данните за домашно насилие.

По разпореждане на министър Младенов Държавната агенция за закрила на детето отправи искане до Окръжната прокуратура в Благоевград, да изясни дали Районна прокуратура - Сандански, е предприела адекватни мерки в конкретния случай. Писмо с резултатите от проверката е изпратено и до министъра на здравеопазването.

  • Проверките на ДАЗД и АСП са установили, че социалните работници са подценили сигнала за насилие върху детето и не са предприели ефективни мерки за извеждането му от семейството.

 

  • Не е събрана информация от всички възможни източници за здравословното състояние и развитие му, в това число и от личния му лекар.

 

  • Не е оценен родителският капацитет на родителите, нито е извършено социално проучване на роднините и близките, за да може детето да бъде изведено от семейството и настанено в сигурна и безопасна среда.


• Служителите от отдела не са отправили искане за полицейска закрила на детето при наличие на опасност за живота и здравето му, нито са депозирани официално искане до полицията, а до прокуратурата е отправен устен сигнал.

 

Всички