logobgr
Всички
13.09.2011г.

Министър Тотю Младенов: Няма да има промени в статуса на АСП

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов проведе работна среща с ръководството на Агенцията за социално подпомагане (АСП) и директорите на териториалните поделения на агенцията. Министър Тотю Младенов изтъкна актуалните задачи пред социалните работници, като подчерта възможностите за тяхното кариерно развитие и нуждата от укрепване на административния капацитет, особено в отделите „Закрила на детето". Той акцентира позицията, че обсъжданият в момента законопроект не предвижда административни промени в статуса на АСП.

                 „Създадохме работещ координационен механизъм при закрилата на детето  - каза също министър Младенов. - Същата координация с ангажираните институции и администрации трябва да постигнем във всички области на социалното подпомагане, а когато се налага ще предлагаме и законодателни промени". Министърът на труда и социалната политика изиска по-широка обществена разгласа за това, което държавата прави за уязвимите групи.

                 Ръководителите на териториалните структури на АСП получиха възможността да поставят свои въпроси пред министър Младенов и ръководството на агенцията. Експерти от централното управление на агенцията коментираха с участниците в срещата активните проекти по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси", актуалните нормативни промени в областта на социалното подпомагане, финансовата дисциплина, дейностите по закрила на детето и други аспекти от актуалните задачи на АСП.

Всички