logobgr
Всички
26.11.2012г.

Министър Тотю Младенов: Никога не са отделяни толкова средства за социални услуги и подпомагане

Напредъкът и бъдещите задачи на АСП по европроектите бяха разисквани на работна среща

В град Трявна се състоя работна среща на служители от Агенцията за социално подпомагане (АСП), изпълняващи функции по управление, изпълнение и контрол на проекти по Приоритетна ос 5 на Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси» (ОП РЧР). В работата на форума се включиха министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов и неговите заместници Валентина Симеонова и Зорница Русинова.

Пред служителите министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов изтъкна важността на средствата по оперативните програми в условията на икономическа криза и необходимостта от внимателното им усвояване. «Успехът на нашите действия при изпълнението на проектите, но и в цялостната ни работа, зависи много от ефективното сътрудничество с местната власт и неправителствените организации», заяви министър Младенов, като подчерта че никога не са отделяни толкова много средства за социални услуги и подпомагане. Той използва случая да благодари на екипите на АСП, действали екстремално при случилите се през годината природни бедствия.

Интензивният процес на деинституционализация на децата в контекста на проектите по Приоритетна ос 5 бе акцент в обстойното изложение на заместник-министъра на труда и социалната политика Валентина Симеонова. Тя очерта задачите на АСП в превенцията на изоставянията, подкрепа на  семействата, развитието на социалните услуги, директната работа с децата в институции, ключовата роля на проекта «И аз имам семейство». «Следващата стъпка е да става по-интензивен и процесът на деинституционализация на възрастните», подчерта заместник-министър Симеонова.

Постигнатото през тази и задачите пред Агенцията за следващата година обобщи в своето експозе и нейният изпълнителен директор Ивайло Иванов.

Присъстващите служители имаха възможност да се запознаят с напредъка по изпълнението и усвояването на средствата по Приоритетна ос 5 на ОПРЧР, стартиралите и предстоящите процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, ангажиментите на АСП по изпълнението на проектите, визията на проекта на Концепция за новата ОП РЧР за следващия програмен период 2014 - 2020 г. 

Всички