logobgr
Всички
23.01.2019г.

Министър Петков: Правим всичко възможно да платим максимално бързо новата финансова помощ за хората с увреждания

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Агенцията за социално подпомагане (АСП) полагат всички усилия да организират максимално бързо плащането на новата финансова подкрепа за хората с увреждания. Плащането й за януари по банков път може да започне най-рано от 12-13 февруари. Чрез пощенските клонове помощта ще се изплаща от 15-о до 23-о число. Това заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков на пресконференция, на която представи актуална информация за новото законодателство за хората с увреждания. В събитието участва и изпълнителният директор на АСП Румяна Петкова.

В нормативната уредба е записано, че плащането става до края на месеца следващ месец на отпускане на помощта. Министър Петков не приема критиките към администрацията, че има бойкот за прилагане на законодателството. Сроковете не се определят от министъра или администрацията, а са регламентирани в закона. Изпълняваме разпоредбите, правейки всичко възможно да ускорим процеса, заяви Петков.

Министърът обясни, че към момента се плащат добавките за социална интеграция на над 500 000 хора с увреждания за декември 2018 г., като процесът приключва на 23 януари. Ако се възприеме, че трябва да се плаща месец за месец, това означава, че през януари трябва да се плати два пъти. Процесът е регламентиран в нормативната уредба и не зависи от МТСП и АСП или от желанието на министъра, каза Петков.

От 1 януари всички пълнолетни хора с трайни увреждания, които са над 18 години, имат право на месечна подкрепа по Закона за хората с увреждания, която ще замени добавките за социална интеграция. Размерът й ще се определя като процент от линията на бедност в зависимост от степента на увреждане.

Хората, които до момента не са получавали интеграционни добавки, трябва да подадат заявление в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес до 31 март. До 21 януари това са направили  50 366 души. На останалите около 500 000 души, които до момента получават интеграционни добавки, новата помощ ще се отпусне служебно от АСП.

Министър Петков посочи, че според разчетите над 600 000 души ще имат право да получат новата помощ. Размерът й през 2019 г. варира от 24,36 лв. до 198,36 лв. В масовия случай помощта ще бъде в по-голям размер от досега получаваните добавки. Законът гарантира, че никой няма да вземе по-малка сума от получаваната до края на 2018 г. За човек със степен на увреждане над 90% с право на чужда помощ, който получава като основна социална пенсия за инвалидност, подкрепата ще се увеличи минимум със 134 лв., даде пример министър Петков.

Към 21.01.2019 г. Агенцията за социално подпомагане е сключила споразумения с 285 общини и райони на общини за предоставянето на социалните услуги - „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“. Предстои потвърждаването на още 8 споразумения, с което общият им брой ще достигне 293. Това ще даде възможност над 25 550 души в цялата страна да получат необходимата асистентска подкрепа без прекъсване.

Всички