logobgr
Всички
07.01.2010г.

Министър Младенов: Приоритет за АСП е закриването на институции за деца

На работна среща с ръководството на Агенцията за социално подпомагане и директорите на Регионалните дирекции за социално подпомагане министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов  изведе като основен приоритет закриването на институциите за деца и създаването на алтернативна мрежа от социални услуги. Амбициозната задача е в рамките на 3 години да бъдат закрити или реформирани 24-те институции за деца с ментални увреждания, като децата ще бъдат върнати в семейна среда или ще получават грижа в центрове за настаняване от семеен тип. Поетапно ще се закриват и домовете за деца, лишени от родителска грижа, като вече е факт закриването на такава институция в с. Бърдарски геран, община Бяла Слатина.

Министър Младенов акцентира също и върху възможностите за включване на социалните работници в допълнителни дейности като начин за тяхното допълнително материално стимулиране. Процесът на закриване на институции за деца прави особено актуална предстоящата кампания за популяризиране на приемната грижа.

На работната среща бе представен и новият Устройствен правилник на АСП.

Всички