logobgr
Всички
20.02.2014г.

Министър Хасан Адемов откри обекти за социални услуги в Карнобат

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов откри Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за пълнолетни лица с умствена изостаналост и Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) за възрастни с увреждания днес в Карнобат. На церемонията присъстваха областният управител на област Бургас Павел Маринов, кметът на града Георги Димитров и изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Ивайло Иванов.

„В община Карнобат е изграден успешен модел за предоставяне на социални услуги, като 40 % от този вид подпомагане в област Бургас се реализират в тази община", съобщи кметът Георги Димитров. Той допълни, че в основата на постигнатите резултати е ефективното сътрудничество между местната власт и държавата. Общата стойност на проектите на община Карнобат в тази сфера е над 1.7 млн. лева.

Социалните услуги в откритите днес обекти са изградени по проект „Комплекс за социални услуги в общността „Надежда", финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ „Живот в общността". Целевите групи по проекта са 45 лица над 18-годишна възраст с физически увреждания, психични разстройства и умствена изостаналост. Към момента 15 лица ползват услугите в ЦНСТ, а 24 потребители посещават ЦСРИ. За тях се грижи персонал от 19 човека.

След откриването на двата центъра министър Адемов участва в пресконференция за представяне дейностите на проекта. Той отбеляза, че на територията на област Бургас са разкрити като държавно делегирани дейности общо 48 социални услуги, с общ капацитет 1 413 места. От тях социални услуги в общността са 34, с общ капацитет 732 места. Министър Адемов акцентира и върху успешното изпълнение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", като усвояването на средства по нея е 99%. Той припомни, че България е на първо място по усвояване на финансови ресурси от Европейския социален фонд за периода януари - септември 2013 г.

Община Карнобат е първата община, към която са насочени деца, целева група по проект „Детство за всички". През 2013 г. са изведени 23 деца в разкритите 2 нови Центъра за настаняване от семеен тип. Услугите функционират от август 2013 г. и са част от дейностите по проекта, свързани с изграждането и предоставянето на социални услуги в общността, в които да бъдат настанени децата с увреждания, напускащи специализираните институции.

Всички