logobgr
Всички
16.10.2019г.

Министър Бисер Петков и изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Румяна Петкова на посещение в Пловдив

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков и изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Румяна Петкова бяха вчера в град Пловдив. Съвместно с областния управител на града Здравко Димитров и председателя на Съюза на слепите Васил Долапчиев те посетиха Националния център за рехабилитация на слепи. Обиколката им започна от работилницата по готварство на незрящите и продължи в стаята, в която деца от Комплекса за социални услуги „Мария Луиза“ очакваха да минат на диагностика на зрението с апарат последно поколение, в кабинета по зрителна рехабилитация, в брайловия кабинет, в ателието на незрящия художник Стамен Кривошиев.

По време на брифинга министър Петков представи основните резултати от приложението на новото законодателство за хората с увреждания, с което бяха въведени квоти за наемане на работници с намалена работоспособност с цел да се насърчи тяхната заетост.

 Министър Петков представи и изпълнението на Националната програма за заетост на хората с увреждания и Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. В процес на реализация са 22 проекта на работодатели на обща стойност 400 000 лв., по които ще бъдат адаптирани, приспособени или преустроени 56 работни места за хора с увреждания. Ще бъдат финансирани и 39 проекта за достъпна жилищна среда на обща стойност 1,827 млн. лв., каза министър Петков.

            Той добави, че към момента около 19 000 хора с увреждания са одобрени да получат асистент по Закона за лична помощ. През септември са сключени 5 483 трудови договора между общините и асистентите, които ще предоставят лична помощ. Агенцията за социално подпомагане ще преведе общо 3 млн. лв. на 217 общини за изплащане на възнагражденията на личните асистенти.

Министър Петков подчерта, че политиката за хора с увреждания остава приоритет в бюджета на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и през 2020 г. Около 650 000 хора с увреждания получават месечна финансова подкрепа. Изплащането й ще продължи и през следващата година, но в по-висок размер заради повишаването на линията на бедност с 15 лв. до 363 лв., каза той. 

            По-късно през деня министър Петков и г-жа Румяна Петкова се срещнаха с ръководители и служители на дирекция „Социално подпомагане“ Пловдив и на дирекция „Социално подпомагане“ – Родопи.

Всички