logobgr
Всички
29.09.2015г.

Месец преди крайния срок са приети 226 000 молби за целева помощ за отопление

Подадените молби за отпускане на целева помощ за отопление от началото на кампанията на 1 юли до 25 септември т.г. са 226 083. Издадени са 168 834 заповеди за отпускане на помощта, отказите са 21 657. Молбата се подава в дирекциите „Социално подпомагане" по постоянен адрес на лицата и семействата, като при попълването й се заявява видът на ползваното отопление. Крайният срок за подаване на молби в дирекциите «Социално подпомагане» е 31 октомври 2015 г.

        Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца - 1 ноември 2015 г. до  31 март 2016 г. Месечният размер на помощтта е 72,20 лева или общо за петте месеца 361 лева. Изплащането за месеците ноември и декември 2015 г. се извършва не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта. Така вече почти 140 000 лица и семейства получиха по 144,40 лева, общо 20 105 400 лева. До 31 януари 2016 г. ще се извърши втори транш на плащането - за месеците януари, февруари и март.

За миналия отоплителен сезон бяха отпуснати 254 998 целеви помощи за отопление при подадени 299 967 молби.

 

Всички