logobgr
Всички
22.08.2014г.

Месечните помощи за деца са изплатени преди крайния срок

Месечните помощи за деца до навършване на 18 години бяха преведени от Агенцията за социално подпомагане в цялата страна на 20 август т.г. Общата сума е над 51,5 милиона лева.

Съгласно Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане крайният срок за изплащане на всички видове месечни помощи е краят на месеца, следващ месеца, за който се отпуска помощта. В този смисъл месечните помощи за деца за юли т.г. не само не са забавени, а бяха изплатени 10 дни преди нормативно определения срок. 

Този факт доказва усилията на Министерството на труда и социалната политика и на Агенцията за социално подпомагане правоимащите семейства да получат възможно най-рано месечната помощ за деца. Въвеждането на фиксирана дата за социалните плащания на този етап би противоречало на действащата нормативна уредба.

Всички