logobgr
Всички
05.11.2010г.

Мерките в областта на деинституционализацията получиха висока оценка на Съвета по правата на човека в Женева

Висока оценка за мерките на българското правителство в борбата с корупцията и организираната престъпност, за реформата на съдебната система и за програмата за деинституционализация на децата в домове изрази мнозинството от страните-членки на ООН по време на Първия годишен преглед на правата на човека в България. Общо 45 държави изказаха своите позиции и препоръки по доклада, представен на 4 ноември т.г. в Женева от министъра на външните работи Николай Младенов.
Той представи Националната стратегия за детето 2008 - 2018, като акцентира върху върху постижението, че през 2009 г. броят на децата в институциите е с 47 % по-малък в сравнение с 2001 г.

Проектът „Детство за всички", чиято цел е да се планират и приложат конкретни мерки за деинституционализация на децата с увреждания, настанени в институции, също намери място в изложението на министър Младенов. Той заяви, че са направени препоръки за основни и съпътстващи услуги за всяко дете, които ще подкрепят развитието на неговите способности и ще му дадат възможност да преодолее затрудненията.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани и заместник-изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Илиана Малинова бяха част от българската правителствена делегация, която участва в Първия универсален преглед на България по правата на човека в рамките на Съвета по правата на човека на ООН.

 

Всички