logobgr
Всички
22.12.2010г.

Майката с две от децата от Торос са в Звено „Майка и бебе” в Габрово

Л. и М. - братче и сестриче на загиналото при трагичния инцидент на 12.12.2010 г. в с. Торос дете, които са на възраст до 3 години,  са настанени с направление за ползване на социална услуга  в Звено „Майка и бебе" -  Габрово. Заедно с тях е настанена и майка им А. М., която очаква раждането на шестото си дете през февруари.

            По отношение на двете  по-големи деца М. и С., които посещават училище, също е предприета временна мярка за закрила. Те са в Дом за деца лишени от родителска грижа „Христо Райков" - Габрово. Проучват се възможностите за отглеждането им в семейна среда - настаняване в семейство на близки или роднини, както и в подходящо приемно семейство.

Мерките за закрила  на четирите деца бяха предприети от страна на Дирекция „Социално подпомагане" - Луковит незабавно след трагичния инцидент.

Всички