logobgr
Всички
19.10.2023г.

Към края на септември: 1467 деца са в 1279 приемни семейства в 155 общини

Към 30 септември 2023 г. децата, отглеждани в приемните семейства по проекта „Приеми ме 2015“ в 155 общини партньори, са 1 467, показва ежемесечният анализ на Националния екип за организация и управление на проекта. Обобщено за деветмесечието на 2023 г. се регистрира незначително намаление на децата под приемна грижа – от 1 493 през януари до 1 467 в края на септември. В същия период се наблюдава и спад в броя на утвърдените приемни семейства към проекта – от 1770 в началото на годината до 1684 в края на деветмесечието.

                   През отчетния месец септември 62 деца са настанени в приемно семейство, за 75 настаняването е прекратено. Най-масовата причина за прекратяване на настаняванията отново са осиновяванията – 33 на брой, върнати в биологичните си семейства са 13 деца, пренастанени в същото или друго приемно семейство са 22.

                   По показателя „средномесечен брой деца, пребивавали в приемни семейства“ в общините партньори за деветте месеца с най-много деца средномесечно, отглеждани в „приемна грижа“ с доставчик община, са областите Варна  (112, в т.ч. 16 деца с увреждания – в 10 общини), Плевен (98, в т.ч. 9 деца с увреждания - в 7 общини), Хасково (97, в т.ч. 10 деца с увреждания – в 5 общини), Монтана (95, в  т.ч. 7 деца с увреждания -  в 9 общини) и Велико Търново (95, в  т.ч. 17 деца с увреждания -  в 8 общини).  С най-ниските средномесечни стойности по наблюдавания показател са областите Ямбол (12, в т.ч. 1 деца с увреждания  – в 4 общини), Силистра (14, в т.ч. 7 деца с увреждания  – в 3 общини), София област (16, в т.ч. 2 деца с увреждания -  в 3 общини), Кърджали (18, в т.ч. 1 дете с увреждане – в 4 общини).

                   През отчетния месец септември съответните комисии по приемна грижа към регионалните дирекции за социално подпомагане са утвърдили и съответно регистрирани са 4 нови приемни семейства, а заличените  приемни семейства с местоживеене в общините партньори са 11. Към края на септември 2023 г. общо 1 279 са приемните семейства с местоживеене в 155 общини партньори, в които са настанени 1 467 деца. Приемните семейства, в които няма настанени деца са 405 (в т.ч. 4-те доброволни).

Всички