logobgr
Всички
23.10.2023г.

Заявления за помощта за отопление се приемат до 31 октомври

Агенцията за социално подпомагане (АСП) приема заявления за отпускане на целева помощ за отопление за предстоящия зимен сезон до края на месец октомври.

Тази помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2023 г. до 31 март 2024 г. Месечният й  размер е 109,39 лв. или общо 546,95 лв. за целия период.

От 1 юли тази година условията за отпускане на целевата помощ са значително облекчени. Подробна информация за отпускането ѝ можете да намерите на сайта на АСП в рубрика „Дейности“, подрубрика „Социални помощи“, „Отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2023/2024 г.“ на следния линк:

https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/otpuskane-na-celeva-pomosh-za-otoplenie-za-otoplitelen-sezon-2022-2023-g/

Заявления могат да бъдат получени от дирекциите „Социално подпомагане“(ДСП) или да бъдат изтеглени на следния електронен адрес:

https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti.

Документите се подават в съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес: лично, чрез лицензиран пощенски оператор, по електронен път с квалифициран електронен подпис или по електронен път чрез електронна административна услуга съгласно Закона за електронното управление.

Към днешна дата помощта е отпусната на близо 296 000 лица и семейства. Тя се изплаща в периода от 15–число до края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта за отпускането ѝ. Средствата по отпуснатите през месец октомври помощи ще бъдат изплатени в периода между 15 и 30 ноември 2023 г.

Всички